WELLBET - TRANG WEB CHÍNH THỨC
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
01
50% THƯỞNG NẠP LẠI NGÀY LẺ HÀNG TUẦN bắt đầu vào Mỗi Thứ Ba (3), Thứ Năm (5), Thứ Bảy (7) hàng tuần. Khuyến Mãi này chỉ áp dụng cho tài khoản người chơi Việt Nam của Wellbet theo từng cấp độ khác nhau như liệt kê ở bảng (3).
02
Người chơi chỉ có thể tham gia khuyến mãi MỘT LẦN MỖI NGÀY vào các ngày khuyến mãi có hiệu lực trên (không phân biệt Ví Sản Phẩm nào). Để hội đủ điều kiện, người chơi phải thực hiện gửi tiền tối thiểu 200,000 VND/ mỗi giao dịch vào tài khoản, với doanh thu x(12) lần và phải hoàn thành trước ngày tham gia khuyến mãi tiếp theo (nếu có), tiền thưởng tối đa lên tới 50,000,000 (VND).
Ví dụ:
  • • Số Tiền Gửi Nạp Lại = 1,000,000 (VND)

  • • Tổng Doanh Thu Yêu Cầu = 1,000,000 (VND) x 12 = 12,000,000 (VND).
03
Bảng trả thưởng nạp lại ngày lẻ hàng tuần theo cấp độ:
Doanh Thu Cược Cấp Độ (LV) (%) Nạp Lại Tiền Thưởng Tối Đa
X12 dựa trên giao dịch gửi tiền yêu cầu 2 , 3 , 4 20% 2,000,000 VND
X12 dựa trên giao dịch gửi tiền yêu cầu 5 , 6 25% 2,500,000 VND
X12 dựa trên giao dịch gửi tiền yêu cầu 7 , 8 30% 3,600,000 VND
X12 dựa trên giao dịch gửi tiền yêu cầu 9 , 10 35% 15,000,000 VND
X12 dựa trên giao dịch gửi tiền yêu cầu 11 , 12 50% 50,000,000 VND
04
Người chơi hợp lệ cần dùng Email đăng ký tài khoản gửi thông tin tới địa chỉ: vnpromo@wbhelps.com trong đúng ngày tham gia khuyến mãi theo quy định (Thứ Ba,Thứ Năm, Thứ Bảy). Nội dung Email như sau:
  • • Tiêu đề Email: Thưởng Nạp Lại Ngày Lẻ - XX(Ngày)/XX(Tháng)/XXXX (Năm)
  • • Nội dung Email bao gồm: Tên Đăng Nhập, Cấp Độ Tài Khoản (LV), Mã Gửi Tiền Yêu Cầu và Tên Sản Phẩm Qúy Khách đã đạt được doanh thu cược trước đó.
05
Tiền thưởng nhận được phải trải qua ít nhất 12 vòng cược. Doanh Thu và Tiền Thưởng của khuyến mãi cũng phải đạt đủ số vòng cược yêu cầu trước khi Qúy Khách có thể thực hiện Chuyển Qũy hoặc Rút Tiền.
Ví dụ:
  • • Tiền Gửi Nạp Lại = 1,000,000 (VND)

  • • Cấp Độ Tài Khoản = LV2

  • • Nhận Thưởng = 20% X 1,000,000 (VND) = 200,000 (VND)
  • • Số Tiền Cược Yêu Cầu = 200,000 (VND) X 12 = 2,400,000 (VND)
06
Chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán tiền thưởng dựa trên MỘT MÃ GỬI TIỀN DUY NHẤT của Qúy Khách gửi tới trong mỗi ngày tham gia. Tiền thưởng sẽ được cập nhập vào Ví Sản Phẩm Đã Đạt Doanh Thu Theo Yêu Cầu (ở mục 3) của Qúy Khách trong vòng 48H sau khi nhận được Email từ Qúy Khách.
07
Tất cả các cược HÒA, cược HỦY, cược 2 BÊN hoặc kiểu cược Thể Thao có tỷ lệ HK dưới 0.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.5 ; Indo odd dưới -2.00 ; và Dec odd dưới 1.50) sẽ không được tính vào các yêu cầu đặt cược của khuyến mãi.
08
Nếu số tiền khuyến mãi không trải qua ít nhất 1 vòng cược trong vòng 30 ngày thì tổng số tiền khuyến mãi sẽ bị trừ lại. Ngoài ra, nếu số tiền khuyến mãi không đạt được yêu cầu rút tiền trong vòng 100 ngày (12 vòng cược), tất cả số tiền thưởng và thắng cược cũng sẽ bị hủy.
09
Trong trường hợp người chơi chưa hoàn thành doanh thu tiền gửi mà đã thua hết tiền, người chơi vẫn có thể gửi email yêu cầu nhận thưởng.
10
Người chơi đã tham gia khuyến mãi này cần phải đạt được các yêu cầu của khuyến mãi trước mới có thể tiếp tục tham gia các khuyến mãi kết hợp khác theo quy định. Khuyến mãi này không được áp dụng chung với các Khuyến Mãi Cấp Độ Tài Khoản hoặc một số khuyến mãi khác tùy theo điều kiện và điều khoản của mỗi khuyến mãi đó (nếu có).
11
Các điều kiện và điều khoản chung của Khuyến Mãi được áp dụng. ( Click vào đây xem chi tiết)